Sťahovanie Slovákov počas Veľkej noci

Vďaka dátam od troch slovenských najväčších operátorov dokážeme v Market Locatore sledovať aktivitu SIM kariet na celom Slovensku. Pracujeme s anonymizovanými údajmi, nepoznáme konkrétne čísla ani mená majiteľov. Dokážeme však sledovať a vyhodnocovať aktivitu a pohyb jednotlivých kariet po Slovensku.

Rozhodli sme sa dáta operátorov využiť na analýzu slovenského fenoménu - migrovania našincov pracujúcich v Bratislave za svojimi vzdialenými rodinami po celom Slovensku. Ako Slováci na sviatky cestujú zistíte na interaktívnej mape nižšie. Najskôr si pomocou tlačidiel vyberte deň, pre ktorý chcete mapu vygenerovať. Následne kliknite na okres, ktorý vás zaujíma, a v bielom okne sa vám zobrazí počet ľudí, ktorí v daný deň do tohto okresu docestovali z Bratislavy.


Ako toto všetko viete?

Market Locator je samoobslužný marketingový nástroj, ktorý pracuje s dátami od troch najväčších slovenských mobilných operátorov.

Sleduje niekto môj pohyb?

Nie, dáta dostávame priamo v plne anonymizovanej forme. Nepracujeme s vaším telefónnym číslom ani menom.

Načo je to dobré?

Vďaka analýzam pohybu SIM kariet viete vybrať miesto pre vašu novú pobočku, či osloviť ľudí, ktorí fyzicky navštívili vašu konkurenciu.

O pohybe Slovákov toho vieme oveľa viac

V Market Locatore sa dlhodobo venujeme analýzam pohybu obyvateľstva,
ktoré môže viesť k optimalizácii cestnej siete, či dopomôcť zmeniť
naše sídla na mestá budúcnosti, na Smart cities.

Ďalšie príklady analýz:


Chcem vyskúšať Market Locator