Dopravné zápchy v Bratislave pod kontrolou...Market Locatora a Sygicu

Big data predstavujú nielen fenomén dnešnej doby, ale nepochybne aj budúcnosti. Najdôležitejšie však nie je akým veľkým objemom dát disponuješ, ale ako ich dokážeš využiť. V tomto duchu sme nadviazali spoluprácu so slovenskou spoločnosťou Sygic, ktorá je globálnym lídrom v sektore navigácie. Po prvýkrát sa tak podarilo prepojiť veľké dáta o pohybe SIM kariet od spoločnosti Market Locator a o pohybe ľudí prostredníctvom navigácie Sygic. Ako domácu úlohu sme si však najskôr vymenili dáta a tie spracovali a vizualizovali...

Vďaka dátam a podkladovým mapám od Sygicu sme sa tak mohli bližšie pozrieť na dopravnú situáciu na bratislavských mostoch cez rieku Dunaj a taktiež na vstupných koridoroch do hlavného mesta. O tom, že situácia nie je ideálna, sa mohol presvedčiť snáď každý, kto v čase rannej či poobednej dopravnej špičky prechádzal Bratislavou. Aká je však priemerná rýchlosť počas dopravnej špičky? Pripravili sme pre vás interaktívnu mapu, kde sme analyzovali prázdninový týždeň počas najkritickejších hodín. Pomocou filtra si vyberte deň a časový úsek, ktorý vás zaujíma a po kliknutí na šípku sa dozviete priemerné rýchlosti v požadovaných úsekoch.

Veľké veci sa však dejú aj na strane Sygicu, ktorý na základe našich dát identifikuje hlavné dopravné trasy dochádzajúcich zo zázemia Bratislavy. Spoločne tak môžeme lepšie pochopiť priestorové správanie jednotlivcov a modelovať dopravné situácie, ktoré odrážajú aktuálne a budúce trendy v dochádzke a dopravnej situácii v Bratislave.Ako toto všetko viete?

Market Locator je samoobslužný marketingový nástroj, ktorý pracuje s dátami od troch najväčších slovenských mobilných operátorov.

Sleduje niekto môj pohyb?

Nie, dáta dostávame priamo v plne anonymizovanej forme. Nepracujeme s vaším telefónnym číslom ani menom.

Načo je to dobré?

Vďaka analýzam pohybu SIM kariet a GPS dátam z navigácií vieme určiť, odkiaľ ste vyrazili, kam ste dorazili a koľko vám to trvalo. Simulácia dopravy dostala novú dimenziu.

O pohybe Slovákov toho vieme oveľa viac

V Market Locatore sa dlhodobo venujeme analýzam pohybu obyvateľstva,
ktoré môžu viesť k optimalizácii cestnej siete, či dopomôcť zmeniť
naše sídla na mestá budúcnosti, na Smart cities.
Ak si myslíte, že by takáto analýza mohla pomôcť aj vášmu biznisu, neváhajte nás kontaktovať.

Príklady populárnych analýzy:


Chcem vyskúšať Market Locator